Bag om Historisk Atlas

5. februar 2015
by Lise Gerda Knudsen
0 comments

Generalforsamling fredag den 6. marts

Hermed indkaldes til generalforsamling i foreningen Historisk Atlas Fredag den 6. marts 2015 kl. 10 på Odense Centralbibliotek. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent2. Bestyrelsens beretning3. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse4. Behandling af indkomne forslag (forslag til dagsordenens pkt. 4, skal … Continue reading