Historisk Atlas Blog

5. februar 2015
by Lise Gerda Knudsen
Kommentarer slået fra

Generalforsamling fredag den 6. marts

Hermed indkaldes til generalforsamling i foreningen Historisk Atlas Fredag den 6. marts 2015 kl. 10 på Odense Centralbibliotek.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag (forslag til dagsordenens pkt. 4, skal være bestyrelsen i hænde senest den 20. februar 2015)
5. Forslag til budget – herunder vedtagelse af kontingent
6. Valg af medlemmer til Bestyrelsen
7. Valg af suppleanter, en fra arkiverne, en fra bibliotekerne og en fra museerne.
8. Valg af revisor og evt. suppleant for denne
9. Evt.

Efter generalforsamlingen vil Signe Trolle Gronemann fra Københavns Stadsarkiv fortælle om arkivets arbejde med digitalisering af kort, billeder og arkivalier. Se fx deres websted København før og nu eller se nogle af de mange fantastiske gamle kort over København, de har tilgængeliggjort på Historisk Atlas.

Forening Historisk Atlas er vært ved en kop kaffe/the + brød.

Tilmelding til generalforsamlingen sendes til Ina Brodersen ib@odense.dk Odense Centralbibliotek senest den 3.3.2015.

Et af Københavns Stadsarkivs kort på Historisk Atlas er dette kolorerede kort over København, 1769. Kortet viser de københavnske kvarterers inddeling, angivet med forskellige farver.

Et af Københavns Stadsarkivs kort på Historisk Atlas er dette kolorerede kort over København, 1769. Kortet viser de københavnske kvarterers inddeling, angivet med forskellige farver.

3. februar 2015
by Lise Gerda Knudsen
Kommentarer slået fra

Vær med til at fejre grundlovsjubilæet

I 2015 er det som bekendt tid til at fejre 100-året for Grundloven 1915. Indtil 1915 var det kun mænd over 30 år med egen husstand der kunne stemme (ca. 15 % af befolkningen), men med den nye grundlov blev demokratiet udvidet til at omfatte en langt større del af befolkningen, fordi kvinder og tjenestefolk nu fik stemmeret.

Det er da værd at fejre, og derfor oprettes på Historisk Atlas et selvstændigt tema om Grundloven af 1915. Vi håber derfor, at alle medlemsinstitutioner vil være med til at fortælle den lokale historie i tekst og billeder om denne begivenhed, der jo blev fejret overalt i landet.

Kvindeegen plantes, Nørre Ørslev, 1915. Stubbekøbing Lokalhistoriske Arkiv.

Kvindeegen plantes, Nørre Ørslev, 1915. Stubbekøbing Lokalhistoriske Arkiv.

I opfordres hermed til at lægge relevante steder ind i jeres område, så de kan blive vist sammen med temaet. Til inspiration kan I evt. kigge på nedenstående links, der omhandler monumenter mv. over 1915-grundloven.

Kulturstyrelsens database over monumenter og nationale mindesmærker - vælg 1915-grundloven.

Mere information om grundloven – bl.a. om mindesten og kvindeege – kan findes på Kvinfos website.

Når I har oprettet nye grundlovslokaliteter bedes I kontakte John Rendboe, så tagger han lokaliteten, så den bliver vist på Historisk Atlas’ fælles grundlov1915-tema. Det er også John, I kan kontakte, hvis I i øvrigt har spørgsmål vedr. temaet.

 

Kvindeegen i Horbelev, 1976. Foto: Børge Kaae. Stubbekøbing Lokalhistoriske Arkiv

Kvindeegen i Horbelev, 1976. Foto: Børge Kaae. Stubbekøbing Lokalhistoriske Arkiv

2. februar 2015
by Lise Gerda Knudsen
Kommentarer slået fra

Generalforsamling i Foreningen Historisk Atlas

Generalforsamlingen i foreningen Historisk Atlas bliver fredag den 6. marts kl. 10.30 i Odense. Alle medlemmer modtager naturligvis en officiel indkaldelse i god tid før, men nu kan I i hvert fald reservere dagen. Vi håber at se mange af jer.

mvh Bestyrelsen

27. oktober 2014
by Lise Gerda Knudsen
Kommentarer slået fra

Stor bevilling fra Nordea-fonden til Historisk Atlas!

Nordea-fonden har bevilget 2,41 millioner kroner til Historisk Atlas’ arbejde med at udvikle DIT HISTORISK ATLAS i de kommende år. Med bevillingen får Historisk Atlas – og dermed formidlingen af den danske lokalhistorie – et kæmpe boost. I 2016 vil alle danskere kunne være med til at fortælle lokalhistorie i tekst, lyd og billeder på historiskatlas.dk. Det vil ske i et tæt samarbejde med en lang række danske kulturinstitutioner, DigDag.dk og med 2,41 mio. kr. i støtte fra Norden-fonden.

Om deres begundelse for at støtte DIT HISTORISK ATLAS, siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv: ”Vi støtter gerne projekter, der formidler kulturarven gennem fortællinger og historier på geografiske nedslagspunkter landet over. Og her rammer projektet DIT HISTORISK ATLAS lige i plet. Samtidig inspirerer projektet til folkelig deltagelse i den lokale historieformidling i hidtil ukendt skala”.

Læs hele pressemeddelelsen her og begynd at glæde jer. Det bliver stort!

Historisk Atlas Sct