Bag om Historisk Atlas

Bestyrelsen 2022

Jesper Thomassen Formand (Stadsarkivar, Aalborg Stadsarkiv)
M: Jesper.Thomassen@aalborg.dk / T: +45 25204231

Pernille Schou – Næstformand (Arkivar, Vejle Stadsarkiv)
M: pscho@vejle.dk / T: +45 76812012

Johan Møhlenfeldt Jensen – Kasserer (Museumschef, Museum Vestfyn)
M: jmj@museumvestfyn.dk / T: +45 24611569

Jacob Riddersholm Wang (Koordinator for digitale initiativer, Nationalmuseet)
M: jrw@natmus.dk / T: +45 41206025

Lene Wul – (Stadsarkivar, Kolding Stadsarkiv)
M: lewp@kolding.dk / T: +45 30940957

Claus Jacobsen (Bibliotekar ved Hovebiblioteket og lokalbiblioteket i Gråsten)
M: clja@sonderborg.dk / T: +45 88726065

Dyveke S. Larsen (Museumsinspektør, Odense Bys Museer)
M: dysla@odense.dk / T: +45 65514653

SUPPLEANTER

John V Jensen (Museumsinspektør, Museet for Varde by og Omegn)
M: jvj@vardemuseum.dk / T: +45 23353699

Michael Johansen (Arkivleder, Hjørring Kommunearkiv)
M: michael.johansen@hjoerring.dk / T: +45 72333310

REDAKTIONSUDVALG 2022

Thorbjørn Thaarup (Museumsinspektør ved M/S Museet for Søfart)
M: tt@mfs.dk / T: +45 49280212 

Henriette Bornemann Baudtler (Arkivar ved Kolding Stadsarkiv)
M: henba@kolding.dk

Karl Posselt (Tønder Kommunes Biblioteker)
M: posseltkarl@gmail.com

IT-UDVIKLING OG -SUPPORT
M: it@historiskatlas.dk