Bag om Historisk Atlas

Generalforsamling d. 13. april 2012

Foreningen Historisk Atlas afholder ordinær generalforsamling fredag d. 13 april.

Bestyrelsen har i det forgangne år arbejdet intenst på at udarbejde en model for medlemskontingent, så den basale drift af platformen kan sikres i årene fremover. Overvejelserne har været mange og minutiøse og bestyrelsen er kommet frem til gedigent, gennemtænkt (og billigt!) forslag til kontingentsatser for medlemskab. Vi håber meget, at vi på generalforsamlingen kan vedtage dette forslag, og dermed sikre den basale drift som fundament for nye udviklingsprojekter fremover.

Kontingentet fastsættes på baggrund af institutioners antal fastansatte årsværk:

0 årsværk: 200 kr
1-2 årsværk: 500 kr
3-20 årsværk: 1500 kr
21-80 årsværk: 2500 kr
81- årsværk: 4000 kr

Medlemskab giver arkiver, biblioteker og museer adgang til at anvende Historisk Atlas som digital formidlingsplatform. Med indførelse af betalt medlemskab sikres Historisk Atlas’ bæredygtighed og langsigtede anvendelsesmuligheder. Noget vi anser for ekstremt vigtigt, idet mængden af materiale på Historisk Atlas efterhånden er ret markant (4000 lokaliteter og 12.000 billeder). Vi ønsker  at sikre det store arbejde, som vores 204 skribenter og 105 redaktører har bidraget med og dermed skabe grundlag for et forsat dynamisk og markant kulturhistorisk formidlingsprojekt i mange år fremover.

Platformen Historisk Atlas består af følgende:

Udover ret til anvendelse af den tekniske platform har medlemmer adgang til bestyrelsen, som er Historisk Atlas’ overordnede “styregruppe” samt redaktionsudvalget, hvor Historisk Atlas’ indholdsmæssige retningslinjer formuleres.

Læs evt. mere om foreningen her.

Vi glæder os til en hyggelig og vigtig dag d. 13. april!

Eksisterende medlemsinstitutioner er allerede indkaldt pr. mail.

Comments are closed.