Bag om Historisk Atlas

Ekstraordinær generalforsamling i foreningen Historisk Atlas

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Foreningen Historisk Atlas!

Billedet er fra vores stiftende generalforsamling d. 8. april 2011

På vor stiftende generalforsamling gik vi ud fra, at bestyrelsen havde mulighed for at etablere en formel forening og forretningsmodel i løbet af 2012. Nu viser det sig, at de mange formaliteter kræver, at vi allerede fra 1.1 2012 skal have et budget og en model for medlemmernes kontingentbetaling på plads. Derudover er det med henblik på foreningens økonomistyring og bankforbindelse også nødvendigt at præcisere vore vedtægter og forretningsorden. Vi kan således ikke vente til den ordinære generalforsamling i foråret 2012, som oprindelig planlagt.

Derfor indkaldes til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 15. november klokken 10-12 i Historiens Hus, Klosterbakken 2, Odense.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens redegørelse vedr. vedtægtsændringer og kontingent
3. Forslag til kontingentmodel
4. Forslag til ændring af vedtægter og forretningsorden
5. Forslag til Budget
6. Fastsættelse af kontingent
7. Evt.

Det er meget vigtigt, at vi får sikret Historisk Atlas’ drift fremover. Rigtig mange institutioner landet over finder, at denne platform er den bedst egnede til kulturhistorisk formidling.

Derfor:
Mød frem den 15. november og være med til at præge den fremtidige udvikling til gavn for en national kulturarvsformidling!

Tilmelding bedes sendt til ib@odense.dk
Foreningen byder på en kop kaffe/the og morgenbrød.

Se følgende materiale:
1. Forslag til Kontingentmodel Historisk Atlas
2. Forslag til Vedtaegter nov 2011HistoriskAtlas
3. Forslag til Forretningsorden nov 2011 Historisk Atlas
4. Forslag til Budget 2012 Historisk Atlas

Med venlig hilsen Bestyrelsen for Historisk Atlas

Jørgen Dieckmann, Esbjerg Byhistoriske Arkiv (kasserer)
Susanne Conradsen, Vejle Stadsarkiv
Bodil Wöhnert, Esbjerg Kommunes Biblioteker (formand)
Eva Therkelsen, Odense Centralbibliotek
John V. Jensen, Museet for Varde by og Omegn
Ulla Schaltz, Museum Lolland-Falster (næstformand)
Jacob Riddersholm Wang, Odense Bys Museer

Comments are closed.