Bag om Historisk Atlas

Historisk Atlas Mobile – deadline for respons på “udbud”

Til alle freelance-udviklere, webudviklere, webbureauer, it-leverandører, app-startups etc som ønsker at byde ind på opgaven vedrørende udvikling af mobil apps.

Gårsdagens workshop var en stor succes med masser af gode ideer og betragtninger vedr. vores kommende apps!

Der var bl.a. stor enighed om, at inkludering af et udvalg, hvis ikke alle, historiske kort fra vores modersite, er meget ønskværdigt. Vi ønsker derfor at I i jeres “tilbud” medtager betragtninger om, på hvilken måde disse kort kan sættes i spil for vores brugere på en fed måde.

Derudover var der tilsvarende bred enighed på workshoppen om følgende elementer:

  • Det er vigtigt at vælge et konceptuelt forkus for app’en. Måksætningen er ikke en app der kan lidt af det hele, men en app som er drønende god og funktionel i nogle specifikke brugsscenarier og -kontekster. Vi ønsker, at I i særlig grad beskriver hvilke koncepter I ser som særligt relevante / awesome!
  • Al materialet fra historiskatlas.dk skal som udgangspunkt inkluderes i app’en, dog kræver det store materiale simple men effektive filtreringsmuligheder
  • Mulighed for at logge ind og uploade billeder til lokaliteter kan nedprioriteres, da det vurderes at kun få brugere vil anvende disse muligheder

Da der er tale om et uformelt udbud, ønsker vi ikke (økonomisk) forpligtende tilbud. Derimod ønsker vi kreative omlæg, som giver os mulighed for at vurdere jeres tænkning omkring sådanne projekter, herunder kreative kompetencer i forhold til “at tænke med på ideen”, samt selvfølgelig en redegørelse for jeres tekniske kompetencer – herunder eventuelle samarbejdspartnere / underleverandører.

Da formen på “udbudet” er uformel, forestiller vi os at formen for “tilbuddet” er tilsvarende uformelt. Det er således helt op til jer hvordan I vil præsentere jeres ideer – dog vil vi meget gerne have et par økonomiske betragtning vedr. omkostninger med, meget gerne så detaljeret som muligt i forhold til de opstillede funktionalitetsønsker. Husk at “tilbudet” ikke er forpligtende, men blot vejledende! Vi har knap 90.000,- pr. app (Android + iOS) til rådighed – et beløb der skal dække alle poster – herunder grafisk design. Da projektet er financieret via en bevilling fra Kulturarvsstyrelsen er der absolut INGEN mulighed for overskridelse af budgettet.

Hvis I har overskud til det, må I meget gerne vurdere omkostninger forbundet med udvikling af en version til iPad og Android tablets – blot et groft overslag.Vi ønsker jeres respons på det uformelle udbudsmateriale senest d. 16. november 2011. Send venligst materialet til IT-koordinator Jacob Wang – medmindre I påtænker at “danse” jeres oplæg på Møntergården i Odense 🙂

Vi gennemgår de indsendte “tilbud” og hvis vi finde det relevant, inviterer vi udvalgte leverandører til en yderligere snak, inden vi træffer afgørelse om, hvem vi ønsker at samarbejde med. Der vil blive meldt ud her på bloggen, når vores “partner in crime” er fundet.

Comments are closed.