Bag om Historisk Atlas

HisKIS-seminar

Torsdag den 30. maj deltog udsendte fra Historisk Atlas’ bestyrelse og redaktionsudvalg i et seminar i netværket HisKIS på Syddansk Universitet. HisKIS (Historisk-Kartografisk InformationsSystem) er et netværk for forskere, der arbejder aktivt med historiske kort. Læs mere om HisKIS her.

Årets seminar rummede adskillige interessante indlæg for alle, der interesserer sig for historisk kortmateriale på nettet. Her vil jeg bare skrive lidt om et par af de indlæg, der umiddelbart kunne være interessante for brugere af Historisk Atlas. Powerpointpræsentationer af alle indlæg kan findes her – ja det vil sige bortset fra det, som vi fra Historisk Atlas holdt, men vi havde ikke noget powerpoint med, så der er ikke rigtig noget at vise – der burde måske bare være et link til Atlasset 🙂

DigDAG-projektet, som præsenteredes af Bo Nissen Knudsen og Peder Dam, er et projekt, der har til formål at digitalisere Danmarks Administrative Enheder (Navnet DigDAG er en forkortelse af: Digitalt atlas over Danmarks historisk-administrative geografi). Nu er projektet stort set tilendebragt og på websitet www.digdag.dk kan du finde Danmarks administrative inddelinger – fra ejerlav til regioner – i perioden 1660-2013, du kan finde næsten 300.000 gamle danske stednavne og deres betydning… Kig selv videre.

Vi synes det kunne være utrolig spændende at få et samarbejde med DigDAG, så man på sigt på Historisk Atlas kunne åbne et lag med sogneinddelingerne eller amterne eller herrederne, eller hvad man måtte have brug for, når man bladrer rundt i Atlassets gamle kort. Det synes DigDAG-folknene heldigvis også, så håbet om et samarbejde er lysegrønt.

Fra Det Kongelige Bibliotek kom  Henrik Dupont og fortalte om Danmark set fra luften – før Google, som blev lanceret i 2012. Projektet har til formål at formidle de store samlinger af luftfotos (især skråfotografier af gårde) på et landkort, så alle kan få glæde af dem. Pilotområdet har været Fyn, og der arbejdes nu på at skaffe penge til resten af Danmark.
Centralt i projektet er, at billedernes korrekte placering sikres af brugerne selv – såkaldt crowdsourcing. Og det har vist sig at være en overvældende succes, hvor brugerne straks kaster sig over arbejdet med at omplacere gårde, når en ny ‘ladning’ billeder bliver uploaded. Kig selv med på http://www.kb.dk/danmarksetfraluften/

Også mange andre spændende projekter blev præsenteret – lad jer inspirere på HisKIS’ website, hvis I er nysgerrige!

Comments are closed.