Bag om Historisk Atlas

22. juni 2015
by Lise Gerda Knudsen
0 comments

Tilskud til lokale medlemsarrangementer

Historisk Atlas lever af at dygtige redaktører og skribenter ude omkring på medlemsinstitutionerne skriver spændende og relevante kulturhistoriske lokaliteter på Atlasset. Det vil foreningen gerne være med til at understøtte.Derfor kan institutioner, der er medlemmer af foreningen Historiskatlas.dk, nu søge … Continue reading

12. marts 2015
by Lise Gerda Knudsen
0 comments

Velkommen til historiskatlas.dk

Fredag den 6. marts blev en velbesøgt generalforsamling for foreningen Historisk Atlas afholdt. Af referatet kan man blandt andet læse, at foreningen nu har skiftet navn til Foreningen historiskatlas.dk – dette er sket for at understrege, at Historisk Atlas er et digitalt atlas. Regnskab … Continue reading

5. februar 2015
by Lise Gerda Knudsen
0 comments

Generalforsamling fredag den 6. marts

Hermed indkaldes til generalforsamling i foreningen Historisk Atlas Fredag den 6. marts 2015 kl. 10 på Odense Centralbibliotek. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent2. Bestyrelsens beretning3. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse4. Behandling af indkomne forslag (forslag til dagsordenens pkt. 4, skal … Continue reading