Bag om Historisk Atlas

Nyhedsbrev, november 2019

Efteråret har meldt sig med regn og rusk. Det er tiden, hvor det er fristende at trække sig indenfor med varm te og stearinlys. Samtidig er det tillokkende at vandre i den efterårsvåde skovbund mellem de faldende blade, mens man lader sanserne gå i et med skovbundens døsige raslen og fugtige duft.

Heldigvis kan man med HistoriskAtlas.dk gøre begge dele. Derhjemme kan man gå på opdagelse bag skærmen, eller man kan udvide HistoriskAtlas.dk fortælling for fortælling. Ude i naturen, og ikke mindst i byerne, kan man få glæde af de fascinerende indblik i fortiden, som brugere over hele landet deler med os alle.

I denne udgave af nyhedsbrevet kan man bl.a. læse om vores arbejde med at udvide atlassets billedside og brugen af emneord. Man kan også se, hvorledes man kan hjælpe os med at holde styr på aktive brugere og få slettet inaktive.

Vi ønsker alle et godt efterår og gode oplevelser med HistoriskAtlas.dk, ude såvel som inde.

Thorbjørn Thaarup
Formand for redaktionsudvalget

Livskvalitetsforbedringer

Siden det sidste nyhedsbrev har vi i redaktionsudvalget og bestyrelsen gennemgået en række småfejl, der på forskellig vis forringer brugeroplevelsen af HistoriskAtlas.dk. Ingen af dem gør siden umulig at bruge, men efterhånden som vi retter op på dem, vil man som både almindelig bruger og som administrator og bidragsyder forhåbentlig kunne mærke forbedringerne. 

De fleste af forbedringerne er det, man kalder ’quality of life’ forbedringer. Altså ’livskvalitetsforbedringer’ der kun i begrænset omfang ændrer funktioner, men som gør siden nemmere og mindre forvirrende at bruge. 

Den væsentligste forbedring for brugerne er, at zoomfunktionen nu skulle fungere betydeligt mere glidende ved brug på telefon. Denne funktion er helt afgørende for muligheden for at tage HistoriskAtlas.dk med sig som guide ude i landskaberne.

Derudover er der en håndfuld småting, der også er rettet siden sidst:Der er fjernet et forvirrende spørgsmålstegn, der stod oppe til højre i emnemenuen, men som ikke havde en funktion.  De administrative inddelinger af landet i grænsemenuen er nu daterede, så det er lettere at få et overblik over deres udvikling.Teksten løber nu ikke længere udover titelfeltets kant, hvis man vælger et kort med en lang titel.Alle kort har nu en baggrundstekstur i kortmenuen.Man ser nu kun de tre prikker i menulinjen i en fortælling, hvis man er logget ind.  

HistoriskAtlas.dk har ikke længere en app

Vi oplever i redaktionsudvalget af og til, at folk skriver til os og spørger, hvorfor HistoriskAtlas.dk’ app ikke virker, og hvorfor man ikke kan finde den til download. I oplever det måske også ude på arkiverne og museerne. Svaret er enkelt – vi har ikke længere en app! Det har vi ikke haft siden 2016. HistoriskAtlas.dk er nu ’blot’ en såkaldt responsiv side, der virker på tværs af alle enheder. Det er muligt at tilføje en genvej til ens startskærm, og man vil i de fleste tilfælde få tilbudt dette, når man gå ind på HistoriskAtlas.dk fra sin mobile enhed. Det er langt lettere at vedligeholde og også, synes vi, lettere for vores brugere, der nu blot skal gå ind på en hjemmeside.

Præsentation af redaktionsudvalget

Denne gang er vi nået til tidligere leder af Tønder Kommunes Biblioteker, Karl Posselt.

”Jeg har været med fra det tidspunkt, hvor HistoriskAtlas.dk fra at være et projekt på Odense Bys Museer bredte sig til Sydvestjylland. Som led i en regional kulturaftale (Kulturregion Vadehavet med deltagelse af Tønder, Fanø, Esbjerg og Varde kommuner) havde vi brug for en formidlingsplatform, og i stedet for at opfinde en ny, valgte vi at gå med i HistoriskAtlas.dk. Siden har det jo vist sig at være så godt et produkt, at brugen af det, har bredt sig til hele landet. Jeg har i mange år været medlem af redaktionsudvalget.

Med min biblioteksbaggrund har jeg en særlig interesse for den ”litteraturfane”, der er knyttet til mange af lokalitetsbeskrivelserne. Når man har læst en relativt kort fortælling, får man ofte lyst til læse mere. Litteraturhenvisningerne i HistoriskAtlas.dk – og de tilhørende links til online-bestilling i biblioteksdatabasen (bibliotek.dk) er en fantastisk mulighed for den interesserede bruger. Og for bibliotekerne er det effektiv formidling af de materialer, der står til rådighed for enhver borger.

Derfor er jeg HistoriskAtlas-fan 😊!

Fortællingernes top 10

Hermed top 10, 1. april – 18. juni 2019 (antallet af visninger i parentes):

  1. C. W. Eckersberg: Udsigt til Sommerspiret, 1809 (1.047)
  2. Vejle Zoo (773)
  3. Kongeåen som grænse (557)
  4. Kählers keramikfabrik (535)
  5. Flygtningekirkegården ved Oksbøllejren (489)
  6. Motorvejen E45 (474)
  7. Grænsen af 1920 mellem Tyskland og Danmark (385)
  8. Valdemarsstenen i Nørreskoven, Værløse (320)
  9. Seinhuus Gods (311)
  10. Tønder Kaserne (256)

Comments are closed.