Bag om Historisk Atlas

Ny formand for Historisk Atlas

Efter generalforsamlingen i april har den ny bestyrelse for Historisk Atlas konstitueret sig.

Vores formand hedder nu Eva Therkelsen, hun er områdeleder ved Odense Centralbibliotek.

Eva har været en del af arbejdet med Historisk Atlas i årevis og går til opgaven med stor viden og begejstring!

De øvrige medlemmer af bestyrelsen er:

  • Ulla Schaltz, Næstformand, Museumsdirektør ved Museum Lolland-Falster
  • Susanne Conradsen, Kasserer, Stadsarkivar ved Vejle Stadsarkiv
  • John V. Jensen, Museumsinspektør ved Museet for Varde By og Omegn
  • Anders Malling Aaboer, Arkivar ved Kolding Stadsarkiv
  • Karl Posselt, Leder ved Tønder Kommunes Biblioteker
  • Jacob Riddersholm Wang, Leder af IT-udvikling ved Odense Bys Museer

Bestyrelsen er allerede godt i gang med arbejdet.

Inden længe vil de nuværende bidragydere modtage en orienteringsskrivelse fra Historisk Atlas og med følger den også en kontingentopkrævning på de beløb, som blev fastsat på generalforsamlingen. Kig her, hvis du er nysgerrig efter hvad det fremover koster at være medlem af Historisk Atlas: Historisk Atlas kontingensatser.

Vi glæder os til det fortsatte samarbejde med jer alle!

Bestyrelsen vil arbejde på, at vi bliver flere i kredsen hurtigst muligt, så vi kan få dækket en større del af landet med spændende lokalhistorier!

Comments are closed.