Bag om Historisk Atlas

Generalforsamling i Foreningen Historisk Atlas

Selvom sneen udenfor vinduerne fortæller os noget andet, så nærmer foråret sig – og dermed årstiden for generalforsamlinger. Således også for Foreningen Historisk Atlas.

Fredag den 12. april 2013 kl. 10 afholdes ordinær generalforsamling på Odense Centralbibliotek, Odense Banegård Center, Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C. Vi håber at se mange af medlemmerne til et par hyggelige timer, hvor der berettes om arbejdet med Atlasset i løbet af det forgangne år og planer for det kommende.

DAGSORDEN er som følger:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag (NB! se nærmere herom i de udsendte invitationer)
5. Forslag til budget – herunder vedtagelse af kontingent
6. Valg af medlemmer til Bestyrelsen
7. Valg af suppleanter til Bestyrelsen
8. Valg af revisor og evt. suppleant for denne
9. Evt.

Efter generalforsamlingen vil der blive fortalt nyheder om Historisk Atlas. Foreningen er vært ved en kop kaffe/the + brød.

Tilmelding til generalforsamlingen sendes til Ina Brodersen ib@odense.dk Odense Centralbibliotek senest den 9. april 2013.

På gensyn!

Comments are closed.