Bag om Historisk Atlas

Referat fra generalforsamlingen

Den 12. april mødtes 23 medlemmer fra 16 forskellige medlemsinstitutioner op til generalforsamling i foreningen Historisk Atlas. De fremmødte blev trakteret med kaffe og brød og en hyggelig stemning.
Referatet fra generalforsamlingen kan ses her.

Formand Eva Therkelsen fra Odense Centralbibliotek fremlagde sin årsberetning. Heri omtalte hun bestyrelsens arbejdsopgaver i det forgangne år og berettede om flere af de igangværende samarbejder og projekter, som Historisk Atkas  er en del af.
Læs hele Årsberetningen her.

Herefter fremlagde foreningens kasserer Susanne Conradsen fra Vejle Stadsarkiv regnskabet for 2012 samt budgettet for 2013 til forsamlingens tilfredshed.

Da der ikke var fremmødt de 2/3 af medlemmerne, som iflg. vedtægterne er nødvendige for godkendelse af forslag til ændringer af vedtægterne, indkalder Bestyrelsen snarest til en ekstraordinær generalforsamling.

Efter generalforsamlingens afslutning fortalte Pernille Schou fra Vejle Stadsarkiv om redaktionsudvalgets store arbejde med at indholdet på Atlasset og Rasmus Lorentzen og Lise Gerda Knudsen fra Odense Bys Museer berettede om nye tiltag på det tekniske område. Til sidst var der lejlighed til at mødes på tværs af institutionerne og snakke om løst og fast.

Vi vil gerne takke alle de fremmødte for et par hyggelige timer!

Comments are closed.