Bag om Historisk Atlas

Hit med skolerne!

I år fejrer vi, at det er 200 år siden, at fem nye skolelove fastslog undervisningspligten og udvidede kravene til, hvad eleverne skulle lære i skolen.
200-års jubilæet bliver fejret i hele landet, og på Historisk Atlas vil vi også gerne bidrage.

Vi introducerer derfor et fælles tema, der handler om skoler for børn. Temaet kan ses på Historisk Atlas i en begrænset periode fra dette efterår. Temaet kommer til at bestå af skolehistoriske lokaliteter, som naturligvis også vil være tilgængelige på sædvanlig vis efter at skolejubilæet er overstået og temaet fjernet igen.

Der findes allerede nu mange lokaliteter på Historisk Atlas, der omhandler skoler – for der er jo skoler allevegne, og vi har alle sammen erfaringer (gode eller dårlige) med skolen fra vores egen barndom. Men vi vil også gerne have endnu flere!

Viden om den lille landsbyskole eller den lokale købstadsskole ligger hos Historisk Atlas’ medlemsinstitutioner, der kender de lokale historier bedst. Derfor opfordres alle til at lægge historier om skoler på Historisk Atlas hurtigst muligt. Alle skolehistorier er naturligvis velkomne, men til det særlige skoletema knyttes kun historier om skoler for børn – uanset om det er nyere eller ældre skoler.

Rytterskolen i Allese. Foto: Mogens Bo Henriksen

De allerede eksisterende skolehistorier på Historisk Atlas som skønnes relevante til temaet, vil få tilføjet et skole-”tag” af os, så de vil fremgå, hvis man åbner temaet på forsiden. Nye historier skal blot publiceres af de enkelte redaktører som hidtil. Information om nye skolehistorier bedes samtidig med publiceringen sendt til Lise Gerda Knudsen (lgk@odense.dk ) eller Heidi Pfeffer (hepf@lolland.dk), som vil sørge for at tilføje skole-”tagget”, hvis historierne er relevante for temaet.

Deadline for skolehistorier til temaet er 1.10.2014, men temaet bliver tilgængeligt, så snart vi synes, der er nok at byde på 🙂

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Lise Gerda Knudsen (tlf. 65 51 46 50/21 38 84 85) eller Heidi Pfeffer (tlf. 54 67 68 64/54 95 15 45)

Comments are closed.