Bag om Historisk Atlas

22. juni 2015
by Lise Gerda Knudsen
0 comments

Tilskud til lokale medlemsarrangementer

Historisk Atlas lever af at dygtige redaktører og skribenter ude omkring på medlemsinstitutionerne skriver spændende og relevante kulturhistoriske lokaliteter på Atlasset. Det vil foreningen gerne være med til at understøtte.
Derfor kan institutioner, der er medlemmer af foreningen Historiskatlas.dk, nu søge om støtte til afvikling af  workshops eller møder, der har til formål at gøre skribenter og redaktører endnu dygtigere til at arbejde med Historisk Atlas.

Der gives støtte til løn og rejseudgifter til at få en underviser fra Historisk Atlas på besøg, men ikke til leje af lokale mv.

Her kan du læse mere om, hvordan du søger om støtte.

mvh. Bestyrelsen for Historiskatlas.dk

12. marts 2015
by Lise Gerda Knudsen
0 comments

Velkommen til historiskatlas.dk

Fredag den 6. marts blev en velbesøgt generalforsamling for foreningen Historisk Atlas afholdt. Af referatet kan man blandt andet læse, at foreningen nu har skiftet navn til Foreningen historiskatlas.dk – dette er sket for at understrege, at Historisk Atlas er et digitalt atlas.

Regnskab for 2014 samt budget for 2015 blev gennemgået og godkendt. Foreningengens formand, Eva Therkelsen, præsenterede årsberetningen, og som del af denne fortalte projektlederen for Projekt dit.historiskatlas, som er støttet af Nordea-fonden, Pernille Schou, om projektets fremdrift, og formanden for redaktionsudvalget, Richard Bølling, berettede om udvalgets arbejde. Se Årsberetningen her.

mvh Bestyrelsen

Veloplagt oplæg af Signe Trolle Gronemann fra Københavns Stadsarkiv

12. marts 2015
by Lise Gerda Knudsen
0 comments

Historisk Atlas på Historiske Dage

I den kommende weekend deltager historiskatlas.dk med en stand på den nye store historiefestival Historiske Dage, som afholdes i Øksnehallen i København.

Festivallen løber lørdag den 14. og søndag den 15. marts, begge dage fra kl. 10 til kl. 18. Foruden historiskatlas.dk, deltager en lang række kulturinstitutioner, forlag, der udgiver historiske bøger og andre historisk interessante institutioner, selskaber mv.
Se mere om Historiske Dage på deres website og se det fulde program online.

Vi håber, vi ses, det bliver sjovt!

5. februar 2015
by Lise Gerda Knudsen
0 comments

Generalforsamling fredag den 6. marts

Hermed indkaldes til generalforsamling i foreningen Historisk Atlas Fredag den 6. marts 2015 kl. 10 på Odense Centralbibliotek.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag (forslag til dagsordenens pkt. 4, skal være bestyrelsen i hænde senest den 20. februar 2015)
5. Forslag til budget – herunder vedtagelse af kontingent
6. Valg af medlemmer til Bestyrelsen
7. Valg af suppleanter, en fra arkiverne, en fra bibliotekerne og en fra museerne.
8. Valg af revisor og evt. suppleant for denne
9. Evt.

Efter generalforsamlingen vil Signe Trolle Gronemann fra Københavns Stadsarkiv fortælle om arkivets arbejde med digitalisering af kort, billeder og arkivalier. Se fx deres websted København før og nu eller se nogle af de mange fantastiske gamle kort over København, de har tilgængeliggjort på Historisk Atlas.

Forening Historisk Atlas er vært ved en kop kaffe/the + brød.

Tilmelding til generalforsamlingen sendes til Ina Brodersen ib@odense.dk Odense Centralbibliotek senest den 3.3.2015.

Et af Københavns Stadsarkivs kort på Historisk Atlas er dette kolorerede kort over København, 1769. Kortet viser de københavnske kvarterers inddeling, angivet med forskellige farver.

3. februar 2015
by Lise Gerda Knudsen
0 comments

Vær med til at fejre grundlovsjubilæet

I 2015 er det som bekendt tid til at fejre 100-året for Grundloven 1915. Indtil 1915 var det kun mænd over 30 år med egen husstand der kunne stemme (ca. 15 % af befolkningen), men med den nye grundlov blev demokratiet udvidet til at omfatte en langt større del af befolkningen, fordi kvinder og tjenestefolk nu fik stemmeret.

Det er da værd at fejre, og derfor oprettes på Historisk Atlas et selvstændigt tema om Grundloven af 1915. Vi håber derfor, at alle medlemsinstitutioner vil være med til at fortælle den lokale historie i tekst og billeder om denne begivenhed, der jo blev fejret overalt i landet.

Kvindeegen plantes, Nørre Ørslev, 1915. Stubbekøbing Lokalhistoriske Arkiv.

I opfordres hermed til at lægge relevante steder ind i jeres område, så de kan blive vist sammen med temaet. Til inspiration kan I evt. kigge på nedenstående links, der omhandler monumenter mv. over 1915-grundloven.

Kulturstyrelsens database over monumenter og nationale mindesmærker – vælg 1915-grundloven.

Mere information om grundloven – bl.a. om mindesten og kvindeege – kan findes på Kvinfos website.

Når I har oprettet nye grundlovslokaliteter bedes I kontakte John Rendboe, så tagger han lokaliteten, så den bliver vist på Historisk Atlas’ fælles grundlov1915-tema. Det er også John, I kan kontakte, hvis I i øvrigt har spørgsmål vedr. temaet.

Kvindeegen i Horbelev, 1976. Foto: Børge Kaae. Stubbekøbing Lokalhistoriske Arkiv

2. februar 2015
by Lise Gerda Knudsen
0 comments

Generalforsamling i Foreningen Historisk Atlas

Generalforsamlingen i foreningen Historisk Atlas bliver fredag den 6. marts kl. 10.30 i Odense. Alle medlemmer modtager naturligvis en officiel indkaldelse i god tid før, men nu kan I i hvert fald reservere dagen. Vi håber at se mange af jer.

mvh Bestyrelsen

27. oktober 2014
by Lise Gerda Knudsen
0 comments

Stor bevilling fra Nordea-fonden til Historisk Atlas!

Nordea-fonden har bevilget 2,41 millioner kroner til Historisk Atlas’ arbejde med at udvikle DIT HISTORISK ATLAS i de kommende år. Med bevillingen får Historisk Atlas – og dermed formidlingen af den danske lokalhistorie – et kæmpe boost. I 2016 vil alle danskere kunne være med til at fortælle lokalhistorie i tekst, lyd og billeder på historiskatlas.dk. Det vil ske i et tæt samarbejde med en lang række danske kulturinstitutioner, DigDag.dk og med 2,41 mio. kr. i støtte fra Norden-fonden.

Om deres begundelse for at støtte DIT HISTORISK ATLAS, siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv: ”Vi støtter gerne projekter, der formidler kulturarven gennem fortællinger og historier på geografiske nedslagspunkter landet over. Og her rammer projektet DIT HISTORISK ATLAS lige i plet. Samtidig inspirerer projektet til folkelig deltagelse i den lokale historieformidling i hidtil ukendt skala”.

Læs hele pressemeddelelsen her og begynd at glæde jer. Det bliver stort!

25. oktober 2014
by Lise Gerda Knudsen
0 comments

Temadage for medlemmer

I lighed med sidste år afholder Historisk Atlas’ bestyrelse to temadage for foreningens medlemmer her i efteråret. Her kan vi mødes og høre det seneste nye om Historisk Atlas, komme med idéer og input til fremtiden og samtidig få en kulturet oplevelse på hhv. Borgcentret i Vordingborg og Museet på Koldinghus.

På begge workshops præsenteres blandt andet Historisk Atlas’ nye store projekt ”DIT HISTORISK ATLAS”, som allerede så småt er i gang.
For de østdanske medlemmer afholdes temadagen tirsdag d. 25. november 2014 på Kornerups Rådhus og Danmarks Borgcenter i Vordingborg.
Se program for temadagen i Vordingborg her.

For de vestdanske medlemmer afholdes temadagen onsdag d. 3. december 2014 på Kolding Stadsarkiv og Museet på Koldinghus i Kolding.
Se program for temadagen i Kolding her.

Vi håber at se mange til et par inspirerende dage.
Mange hilsner

Bestyrelsen for foreningen Historisk Atlas

8. oktober 2014
by Rasmus Lorentzen
0 comments

Historisk Atlas på Historiske Dage 2015

Weekenden d. 14.-15. marts 2015 afholdes der Historiske Dage 2014 i Øksnehallen i København. Historisk Atlas deltager naturligvis med en stand. Udover at kunne høre om foreningen, er der mulighed for at prøve et digitalt bord, så der bliver rig lejlighed til at dykke ned i de mange historiske kort og gode historier fra Historisk Atlas. Så kig forbi og oplev Historisk Atlas og de mange andre stande på historiefestivallen.

Læs mere her: http://www.historiske-dage.dk/historisk-atlas-indtager-sjaelland-2/